TRADITIONELL KINESISK MEDICIN - TKM

Traditionell kinesisk medicin är ett vårdsystem vars teorier har utvecklats på basen av empiriska iakttagelser under tusentals år ända fram till våra dagar. En av grundpelarna inom TKM är att stöda redan befintlig god hälsa och att förebygga sjukdom. Att behandla sjukdom både vid kroppslig och själslig ohälsa och att lindra lidande vid obotliga sjukdomar är också en del av TKM.

TKM är en holistisk medicin

Enligt TKM kan man inte förstå helheten om man inte känner delarna och inte förstå delarna om man inte förstår helheten. Strävan att intuitivt förstå, såväl människan i all sin komplexitet som verkligheten hos och kring henne, ger en fördjupad förståelse om människan som en helhet. Teori formas runt en helhetstäckande människobild där människan ses som en själslig, fysisk och andlig helhet. När man gör en diagnos är man inte endast intresserad av enskilda kroppsdelar eller symtom, utan av patienten som helhet, för att kunna förstå hur en sjukdom har uppkommit och hur den skall behandlas på basen av en individuell diagnos. Tack vare detta har TKM ett brett tillämpningsområde och med den kan man behandla även sådana besvär, som inte har fått någon klar diagnos enligt västerländsk medicin.

Qi, livsenergin, är ett grundbegrepp inom TKM

Qi  möjliggör att allt fungerar och transformeras. Människan är frisk och motståndskraftig mot sjukdom när qi finns i tillräcklig mängd och flödar som det skall, men vid sjukdom är cirkulationen av qi störd och bristfällig pga. energiblockeringar och obalanser.

Diagnostik i TKM

Syftet med all diagnostik i TKM är att hitta stagnationer och obalanser, för att kunna återställa energetisk balans och normal cirkulation. Patientens tillstånd diagnostiseras på basen av en utförlig intervju, diagnostisering av pulskvaliteter och inspektion av tungan.

Behandling i TKM

I TKM är behandlingen inte standardiserad. Vid t.ex. akupunkturbehandling väljs akupunkturpunkter, utan färdiga recept, till varje patient på basen av diagnosen och behandlingen omvärderas allt eftersom patientens symtom förändras under behandlingarnas gång. Exempelvis kan tre olika patienter med huvudvärk få olika behandlingar, om orsakerna dvs. rötterna till deras besvär är olika. Å andra sidan kan patienter med olika symtom få samma behandling om roten till det onda är den samma. Behandlingen stöder kroppens naturliga jämvikt och aktiverar dess självläkande mekanismer.

TKM består av olika vårdformer

De mest kända vårdformerna i TKM är akupunktur, öronakupunktur, örtmedicin, moxabränning eller värmebehandling, torr koppning och torrkoppningsmassage samt Tui-Na eller kinesisk massage. En hälsosam livsstil stöder läkningsprocessen, och därför är kostrådgivning och samtal som vägleder till en hälsosam livsstil viktiga delar av behandlingarna. Redan för flera tusen år sedan fanns insikten om att kosten är medicinen som bygger hälsan. Människan uppmanas att i sin livsstil följa naturens naturliga rytmer och att inte avvika från det naturliga sättet att uppföra sig.

TKM och västerländsk medicin

Det finns ingen motsättning mellan traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin. Båda har sina egna styrkor och de kompletterar därmed varandra. För att kunna möta människors mångfasetterade vårdbehov och erbjuda bästa möjliga vård, krävs det att olika vårdprofessioner har kännedom om varandras kompetensområden och förmåga till samarbete. Världshälsoorganisationen (WHO) har uppmanat sina medlemsländer att integrera traditionell, komplementär och alternativ medicin i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Det är en mänsklig rättighet.

Powered by Aava 3