Jag är diplomerad akupunktör och terapeut i traditionell kinesisk medicin (TKM), magister i hälsovetenskaper och hälsovårdare

Min drivkraft har alltid varit att sätta fokus på det friska och att förebygga det sjuka. Jag vill aktivera och stärka den självläkande kraften som finns som en dold resurs hos varje människa samt inspirera och aktivera människor till att göra positiva val för en bättre hälsa I patientmötet är jag genuint närvarande och lyhörd för patienten och det som är viktigt för hen just i den stunden. Att jobba som hälsovårdare/akupunktör känns rätt då jag får använda min kompetens och erfarenhet till att hjälpa patienten på bästa möjliga sätt.

Redan i början av 1990-talet när jag utbildade mig och senare arbetade som hälsovårdare blev jag alltmer intresserad av naturmedicin. Mitt starka engagemang att utveckla vården för patientens bästa drev mig vidare att utbilda mig till magister i hälsovetenskaper. Jag har arbetat i utvecklings- och forskningsprojekt inom vården samt inom internationell läkemedelsforskning. Mitt arbete inom läkemedelsforskning blev avgörande för mitt beslut att inrikta mig på traditionell kinesisk medicin och i synnerhet akupunktur.

Jag har en treårig traditionell kinesisk akupunkturutbildning av godkänd internationell standard

Jag är diplomerad akupunktör och terapeut i traditionell kinesisk medicin (TKM) från Akupunkturakademin i Stockholm. Utbildningen var utlokaliserad till Kronoby folkhögskola åren 2009 - 2012. Det var den första treåriga traditionella kinesiska akupunkturutbildningen på svenska som ordnats i Finland. För att få tillämpa mina kunskaper i bästa möjliga omgivning, utförde jag det obligatoriska praktikavsnittet vid universitetssjukhuset ”Jiangxi University of TCM” i Nanchang i sydöstra Kina. En diplomerad akupunktör behärskar relevanta nåltekniker samt till akupunkturen hörande behandlingstekniker. Hen kan differentiera symtom och tecken enligt den kinesiska medicinens olika mönster och utifrån dessa välja lämplig behandling och vägleda patienten i livsföring och kosthållning.

Jag är medlem i FinnAcu – ”Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry”

FinnAcu upprätthåller register över kompetenta akupunktörer/terapeuter och övervakar kvalitetsnivån i den verksamhet som dess medlemmar idkar samt ordnar fortbildning för sina medlemmar. FinnAcu är Finlands enda representant i ”European Traditional Chinese Medicine Association” (ETCMA), vars syfte är att standardisera och höja akupunktörernas utbildningsnivå och yrkesmässiga ställning i Europa.

Jag har deltagit i följande fortbildning/expertföreläsningar:

  1. Stockholm. Brist, utmattning och mjälten i kinesisk medicin. Expertföreläsare Elisabeth Rochat de la Vallée från Paris.
  2. Tavastkyro. Finländska örter som stöd för den traditionella kinesiska medicinen i in- och utvärtes behandlingar. Expertföreläsare Virpi Raipala-Cormier, Frantsilan Luomuyrttitila Ky.
  3. Helsingfors. Behandling av insomnia och andra sömnproblem enligt traditionell kinesisk medicin. Expertföreläsare Doktor Hamid Montakab från Schweiz.
  4. Hauho. Behandling av klassisk smärta och spänning. Expertföreläsare PhD Suzanne Robidoux från Peking, Kina. Diplomerad akupunktör från USA och Canada.
  5. Esbo. Kosmetisk/estetisk akupunktur. Expertföreläsare Amanda Shayle MAcS MPCHM, Acuregen Academy, från Storbritanninen
  6. Helsingfors. Skalp akupunkturbehandling av neurologiska och psykiska sjukdomar. Expertföreläsare PhD Suzanne Robidoux från Peking, Kina. Diplomerad akupunktör från USA och Canada.
  7. Lahtis. Att stöda cancerpatienter med akupunktur enligt kinesisk medicin. Expertföreläsare PhD, O.M.D. Yair Maimon från Israel.
  8. Helsingfors. Face Reading, ansiktsdiagnostik. Föreläsare Akupunktör, Master Face Reader Eva-Marie Janelo från Stockholm.

 

 

 

Powered by Aava 3