PERINTEINEN KIINALAINEN LÄÄKETIEDE - PKL

Perinteinen kiinalainen lääketiede on hoitojärjestelmä, jonka teoriat ovat kehittyneet tuhansien vuosien aikana empiiristen havaintojen pohjalta aina tähän päivään saakka. Yksi perinteisen kiinalaisen lääketieteen peruspilareista on tukea jo olemassa olevaa hyvää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairautta. Sairauden hoitaminen, sekä ruumiillisen että henkisen, ja kärsimyksen lievittäminen parantumattomissa sairauksissa on myös osa PKL:ttä.

PKL on kokonaisvaltainen lääketiede

PKL:ssä kokonaisuutta ei voi ymmärtää, jos ei tunne osia, eikä ymmärrä osia, jos ei ymmärrä kokonaisuutta. Pyrkimys intuitiivisesti ymmärtämään niin ihmistä kompleksisuudessaan kuin todellisuutta hänessä ja hänen ympärillään antaa syvällisen ymmärryksen ihmisestä kokonaisuutena. Teoria muodostuu kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ympärille, jossa ihminen nähdään sielullisena, fyysisenä ja henkisenä kokonaisuutena. Jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka sairaus on syntynyt ja kuinka sitä yksilöllisen diagnoosin perusteella tulee hoitaa, ei diagnoosia tehdessä olla kiinnostuneita vain yksittäisistä kehonosista tai oireista, vaan potilaasta kokonaisvaltaisesti. Tästä johtuen PKL:llä on laaja soveltuvuusalue, ja sillä voidaan hoitaa sellaisiakin vaivoja, joille ei löydy tarkkaa länsimaista diagnoosia.

Qi, elämänenergia, on peruskäsite PKL:ssä

Qi mahdollistaa kaiken toiminnan ja muuntamisen. Ihminen on terve ja vastustuskykyinen sairauksia vastaan, kun qitä on tarpeellinen määrä ja se virtaa niin kuin pitää, mutta sairastuessa qin kierto on häiriintynyt ja riittämätön, johtuen energiatukoksista ja epätasapainoista.

Diagnosointi PKL:ssä

Kaiken diagnosoinnin tarkoituksena PKL:ssä on löytää salpautumat ja epätasapainot, jotta voidaan palauttaa energeettinen tasapaino ja normaali kierto. Potilaan tilaa diagnosoidaan yksityiskohtaisen haastattelun, pulssilaatujen tunnustelun ja kielitarkastelun perusteella.

Hoito PKL:ssä

PKL:ssä hoitoa ei ole standardisoitu. Esimerkiksi akupunktiohoidossa akupunktiopisteet valitaan jokaiselle potilaalle diagnoosin perusteella, ja hoito arvioidaan uudelleen sitä mukaa, kun potilaan oireet muuttuvat hoitojen kuluessa. Esimerkiksi kolme eri päänsärkyä potevaa potilasta voivat saada erilaiset hoidot, jos heidän oireensa johtuvat eri syistä eli juurista. Toisaalta potilaat, joilla on eri oireet, voivat saada samanlaisen hoidon, jos juuri pahaan on sama. Hoito tukee elimistön luonnollista tasapainoa ja aktivoi kehon omia keinoja parantaa itseään.

PKL:een kuuluu eri hoitomuotoja

PKL:een tunnetuimmat hoitomuodot ovat akupunktio, korva-akupunktio, yrttilääkintä, moksan polttaminen eli lämpöhoito, kuivakuppaus ja -hieronta sekä Tui-Na eli kiinalainen hieronta.   Terveet elämäntavat tukevat paranemista, jolloin ruokavalioneuvonta ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaavat keskustelut ovat tärkeitä osia hoidoissa. Jo monta tuhatta vuotta sitten ihmisillä oli näkemys siitä, että ruokavalio on lääke, josta terveys rakentuu. Ihmistä kehotetaan seuraamaan luonnon luonnollista rytmiä ja olemaan poikkeamatta luonnollisesta käyttäytymistavastaan.

PKL ja länsimainen lääketiede

Perinteinen kiinalainen lääketiede ja länsimainen lääketiede eivät keskenään ole ristiriidassa. Kummallakin on omat vahvuutensa, ja ne täydentävät näin toisiaan. Jotta voidaan kohdata ihmisten monitahoiset hoitotarpeet ja tarjota parasta mahdollista hoitoa, vaaditaan eri terveydenhuollon ammattilaisilta tuntemusta toistensa pätevyysalueista ja kykyä yhteistyöhön. Maailman terveysjärjestö (WHO) on kehottanut jäsenmaitaan integroimaan perinteisen, täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen kansalliseen terveydenhoitojärjestelmään. Tämä on ihmisoikeus.

Powered by Aava 3