MOXABRÄNNING ELLER VÄRMEBEHANDLING

Det ursprungliga namnet på akupunktur, Chen Chin, betyder stick och bränning. Akupunktur kan därför också betyda moxabränning över akupunkturpunkten eller på ändan av akupunkturnålen. Moxa tillverkas av örten Artemisia Vulgaris som är släkt med gråbo. Moxabränning på nålen eller genom att hålla en glödande moxacigarr ovanför akupunkturpunkten används för att värma akupunkturpunkter och meridianer. Värmen aktiverar qi (livsenergin) samt reglerar qi och blod. Moxa används i traditionell kinesisk medicin vid så kallade ”kalla” sjukdomar, som exempelvis reumatisk värk, som blir sämre av kyla, fukt och stagnationer.

Infraröd värmebehandling motsvarar moxabränning

Istället för moxa har jag övergått till att använda en modern apparat som alstrar infrarött ljus. Den här metoden är säker samt rök- och luktfri i jämförelse med moxabränning.

Akupunkturpunkter kan värmas med infrarött ljus för att tillföra energi, stimulera blodcirkulationen och öppna stagnationer/blockeringar (värk, svullnad och inflammation är tecken på stagnation).  Metoden används t.ex. för att lindra värk, påskynda återhämtning efter fysisk ansträngning, stärka immunförsvaret samt för att förbereda och igångsätta förlossning och för att vända foster i rätt läge (huvudbjudning) inför förlossning.

Infrarött ljus kan också användas istället för nålar vid öronakupunktur.

Infraröda ljuset kan riktas mot triggerpunkter eller ömma områden som t.ex. muskler och leder för att minska värk och förbättra rörligheten.

Powered by Aava 3