Akupunkturens väg till västvärlden

Akupunktur är en behandlingsmetod som har använts inom den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år. Kinesiska medicinen och akupunkturen kom till Europa på 1600-talet. I Europa och USA var akupunkturen på 1800-talet en modern vårdform i de övre samhällskretsarna. Anestesiläkarna fascinerades av akupunkturens goda bedövningseffekt, vilket bidrog till att akupunkturen spred sig till hela västvärlden under 1960- och 1970-talet. I Finland är akupunkturen den första behandlingsmetoden, utanför den västerländska skolmedicinen, som har godkänts som en offentlig medicinsk vårdform. Från och med år 1996 har utbildade akupunktörer inom traditionell kinesisk medicin fått använda metoden.

Acus och pungere eller nålbehandling

Akupunktur kommer från latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Fritt översatt betyder akupunktur nålbehandling. Akupunktur är en holistisk vårdform som används för att behandla både fysiska och psykiska besvär. Den används för att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom samt lindra lidande. Behandlingen är alltid individuell. Strävan är att behandla orsaken till problemet genom att helhetsmässigt balansera kroppens energier och inte enbart att behandla symtomen genom att använda lokala punkter.

Akupunkturpunkter ligger längs meridianer som är ledningsbanor för qi, livsenergin

Qi finns överallt i kroppen men är koncentrerad till meridianerna som är i kontakt med de inre organen i kroppen. I akupunkturpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling. Fram till i dag har ca 2000 akupunkturpunkter upptäckts av vilka 361 är relativt vanliga i behandling. Varje akupunkturpunkt har sin exakta placering och specifika funktion. Meridianerna är som floder som flödar genom kroppen och när vävnaderna. De förenar kroppen till en organisk helhet, transporterar blod och qi samt reglerar yin och yang, dvs. energier som kompletterar varandra och håller kroppsfunktionerna i balans.

Avsikten med akupunkturbehandling

Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen, lösa energiblockeringar och leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för lite energi. Akupunktur påverkar även många andra processer i kroppen som t.ex. nerv- och hormonsystemet, lymf- och blodflödet, inre organen och immunförsvaret. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välbefinnande. Akupunktur har en tydlig lugnande verkan.

Exempel från Världshälsoorganisationens (WHO) förteckning över sjukdomstillstånd som är lämpliga att behandla med akupunktur: 

 • Huvudvärk, migrän och svindel
 • Eksem, akne och psoriasis
 • Förhöjt eller lågt blodtryck
 • Sömnproblem och trötthet
 • Minnesstörningar
 • Övervikt och ödem
 • Smärttillstånd och spänningar som t.ex. ryggvärk, ischias, tandvärk, knävärk, värk i nacke och skulderområdet
 • Tennisarmbåge
 • Vrickningar
 • Gynekologiska besvär som t.ex. menstruationsstörningar och klimakteriebesvär
 • Graviditetsillamående
 • Barnlöshet
 • Urinvägsinfektioner och problem med urinvägarna
 • Reuma och inflammationer som t.ex. ledinflammationer
 • Hemiplegi
 • Trigeminusneuralgi, ansiktsförlamning
 • Stroke och hjärnskador
 • Alkohol-, tobak- och drogberoende
 • Allergier och astma
 • Idrottsskador
 • Förkylning, bihåleinflammation och influensa
 • Immunstörningar
 • Hormonella obalanser
 • Matsmältningsbesvär, aptitlöshet, magkatarr, tarmbesvär och förstoppning
 • Illamående och kräkningar
 • Njur- och gallstenar
 • Ångest, depression och stress

Differentiering av symtom och tecken

Patienten samtalar tillsammans med sin akupunktör om sina besvär och levnadsvanor med utgångspunkt i traditionell kinesisk medicin och västerländsk diagnos. Pulstagning och inspektion av tungan samt det som patienten berättar om sig, sitt hälsotillstånd och sin livsstil, är vid varje patientkontakt av stort värde för akupunktören vid ställande av en korrekt diagnos efter den kinesiska medicinens diagnostiska metoder och teorier, val av lämplig behandling och återskapande av jämvikt i kroppens hormon-, blod- och energiflöden. Akupunktören och patienten utreder tillsammans orsaken/roten till sjukdomen i patientens livsstil. Läkningsprocessen kan stödjas genom att patienten ändrar på sin livsstil. Varje patient behandlas individuellt utifrån sitt tillstånd. Behandlingen planeras utifrån tillståndets art och omfattning, hur det uppkommit, hur länge det har varat, och patientens övriga hälsotillstånd och livsstil.

Behandling

Vid akupunkturbehandling sticks mycket tunna, sterila engångsnålar av rostfritt stål genom huden i individuellt utvalda akupunkturpunkter på kroppen. Nålsticket känns som ett myggstick. Då nålen träffar rätt på akupunkturpunkten uppstår de qi förnimmelsen. De qi betyder ungefär att nå qi (livsenergin). De qi beskrivs ofta som en känsla av domning, tyngd, värme, stickning eller som drag längs meridianerna som behandlas eller på något annat område i kroppen. Beroende på vad behandlingen syftar till, att dämpa ett överskott eller stärka en svaghet, kan nålen stimuleras med olika roterande eller vertikala rörelser. Ibland tas nålen bort så fort de qi har uppstått och ibland får den sitta kvar och verka i 20-30 minuter samtidigt som patienten slappnar av. Stimulering av bestämda akupunkturpunkter och kombinationer med kända specifika effekter, påverkar olika organ och funktioner i kroppen. Olika störningar regleras då qi- och blodflödet balanseras. En akupunktör når således inte för patienten önskade och goda resultat genom slumpmässig stimulering av akupunkturpunkter, utan endast genom att professionellt tillämpa akupunkturteorin.

Antalet behandlingar

Antalet behandlingar beror på patientens individuella tillstånd och medfödda egenskaper. Mycket förenklat kan man säga att det behövs fem behandlingar för lindriga besvär, och vid svårare tillstånd och kroniska besvär 10-15 behandlingar eller flera. Vid kroniska sjukdomar kan man efter avslutad behandlingsserie fortsätta med stödbehandlingar månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Akupunktur är en säker behandling och en kostnadseffektiv metod

Akupunktur är en mycket trygg behandlingsmetod när den utförs av flerårigt utbildade akupunktörer. Vid akupunktur utsätts inte kroppen för några kemiska ämnen. Eftersom akupunktur stimulerar kroppens eget försvar samt jämvikt och läkningsprocess, är biverkningarna efter en akupunkturbehandling mycket små. Ibland kan patienten uppleva en snabbt övergående försämring i sitt tillstånd, vilket är tecken på att patienten har reagerat positivt på den behandling som hen fått. Övriga förväntade reaktioner är trötthet och frossa samt i bland små blåmärken där nålarna suttit. Akupunkturbehandling är en kostnadseffektiv metod i förhållande till insats och resultat.

Västerländsk akupunktur

Västerländsk akupunktur, som inte skall förväxlas med traditionell kinesisk akupunktur, är en mycket enkel form av akupunktur där patienter med samma symtom får en standardiserad behandling. Den utförs med en mindre mängd behandlingstekniker utifrån en västerländsk diagnos. Västerländsk akupunktur används oftast av läkare/fysioterapeuter/barnmorskor i smärtlindrande syfte.

Powered by Aava 3