ÖRONAKUPUNKTUR

Öronakupunktur är en reflexlära som utgår ifrån teorin att varje kroppsdel och organ har en motsvarande reflexpunkt i örat, som ömmar vid palpering när det finns en störning i kroppsdelen eller organet.

Diagnostisering och behandling

I örat finns det närmare 200 reflexpunkter som kan användas för såväl diagnostisering av sjukdomar och obalanser som behandling av dessa genom nålstimulering i 20-40 minuter. Det är möjligt att behandla reflexpunkterna i örat, utan att sticka med tunna sterila engångsnålar avsedda för öronakupunktur. Man kan istället använda ett litet kul- eller fröplåster som sätts på reflexpunkten. Kulan eller fröet utövar ett tryck på punkten. Öronakupunktur är en säker, trygg och effektiv form av akupunktur som kan användas i kombination med annan behandling eller som en fristående behandling.

Öronakupunktur är lämplig bland annat vid behandling av:

 • Smärtor
 • Muskulära spänningar
 • Ångest, stress, oro och utmattningsdepression
 • Sömnproblem
 • Försvagat immunförsvar
 • Funktionella störningar t.ex. i mag- och tarmsystemet eller urinvägarna
 • Allergier
 • Övervikt
 • Gynekologiska störningar, smärtsamma menstruationer, PMS och övergångsbesvär
 • Hudproblem
 • Hormonella störningar

Reaktioner på behandling

Under en öronakupunkturbehandling kan kroppen kännas varm och örat bli rött. Ibland kan patienten känna förnimmelser i den kroppsdel som behandlas. Det är vanligt att patienten känner en behaglig trötthet eller en djup avslappning efter behandlingen. Smärtan kan minska nästan på en gång. Ibland kan patientens besvär först förvärras några timmar eller dagar efter behandlingen för att sedan förbättras eller försvinna helt.

NADA-akupunktur

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är en standardiserad form av öronakupunktur som används vid behandling av alkohol-, narkotika-, läkemedels- och nikotinberoende samt vid psykiska tillstånd som t.ex. oro, ångest, posttraumatisk stress och sömnstörningar.

Effekter av NADA-akupunktur

Behandlingen ger en avslappning och samtidigt en större inre koncentration och medvetenhet. De som är trötta och likgiltiga kan reagera med ökad vitalitet. Oro, ångest och drogsug lindras, sömnen förbättras och abstinenssymptomen minskar. I början behövs täta behandlingar.

Powered by Aava 3